Ghetto Terezín

7. července 2006 v 11:35 | verule |  Koncentrační tábory

Ghetto Terezín
1941 - 1945

Terezín byl vybudován v letech 1780 - 1790 jako pevnost střežící severní přístupy do vnitrozemí Čech. V roce 1782 mu byl udělen statut města, jehož život byl těsně spjat s vojenskou posádkou. Malá pevnost, tvořící součást terezínského pevnostního systému, proslula v dobách habsburské monarchie jako věznice a trestnice pro vojenské i politické vězně.
Nejtragičtější období v dějinách města představují léta 2. světové války. Němečtí okupanti nejprve v červnu 1940 zřídili v Malé pevnosti policejní věznici pražského gestapa a poté 24. listopadu 1941 ve městě samotném ghetto. Tento sběrný a průchozí tábor byl určen nejprve pro Židy z tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava, později také z Německa, Rakouska, Nizozemska, Dánska a Slovenska.
Plán Terezína z doby ghetta. Je zde patrné označení ulic kombinací písmen a číslic a názvy ulic z doby zkrášlování Terezína před návštěvou delegáta Mezinárodního výboru Červeného kříže.
Vznik ghetta
Ve druhé polovině roku 1941 vstoupilo "konečné řešení židovské otázky", jak nacisté eufemisticky nazývali program likvidace evropských Židů, do závěrečné fáze. Započala jejich masová likvidace, nejprve na okupovaných územích tehdejšího Sovětského svazu. Provedením tohoto úkolu byly pověřeny SS a jim podřízené policejní složky. Koordinátorem se stal šéf Hlavního úřadu říšské bezpečnosti (RSHA) Reinhard Heydrich, který k tomu dne 31. července 1941 obdržel oficiální pověření od Hermanna Göringa, jako předsedy Ministerské rady pro obranu říše a Hitlerova zástupce. Hitler byl netrpělivý a žádal, aby co nejdříve byly zbaveny Židů Německo, Rakousko a Protektorát Čechy a Morava. Dne 27. září 1941 nastoupil Reinhard Heydrich do funkce zastupujícího říšského protektora. Znamenalo to i vystupňování protižidovských opatření a urychlení příprav k z hájení nové fáze "konečného řešení" na území protektorátu.
Heydrich věnoval "konečnému řešení" jednu z prvních porad svého nejužšího štábu dne 10. října 1941. Bylo na ní rozhodnuto, aby několik tisíc Židů z protektorátu bylo deportováno do ghett v Lodži a Minsku, další pak byli nejprve soustředěni v ghettu na území českých zemí. Za nejvhodnější místo pro tento účel byl označen Terezín. Toto rozhodnutí pak bylo definitivně potvrzeno na další poradě 17. října 1941. V Terezíně, kde před válkou žilo asi 3 500 civilních obyvatel a přibližně stejný počet vojáků, mělo být najednou umístěno 50 až 60 000 židovských vězňů. Za necelý rok počet vězněných tohoto čísla skutečně dosáhl.
Do příprav na zřízení ghetta v Terezíně se musela zapojit i Židovská náboženská obec v Praze. Nacisté v jejích řadách záměrně vyvolávali iluze o tom, že ghetto bude samosprávným územím, kde Židé budou moci v klidu žít a pracovat až do konce války. Měl tak být udržen klid mezi budoucími oběťmi genocidy a získán čas pro jejich plánovitou a postupnou likvidaci bez narušení života Protektorátu.
Dne 24. listopadu 1941 dorazila do Sudetských kasáren v Terezíně skupina 342 mladých židovských mužů, příslušníků tzv. komanda výstavby. Jejím úkolem bylo připravit další objekty ve městě pro přijet dalších transportů, které začaly do vznikajícího ghetta proudit od 30. listopadu 1941. Lidé zařazovaní do transportů dostávali obsílky a shromažďovali se na určených místech ve větších českých městech. Předtím museli odevzdat veškerý majetek a ponechat si maximálně 50 kg zavazadel. V několika dnech byly na shromaždištích vyřizovány administrativní záležitosti a poté odjížděly transporty do Terezína. Tam byli jejich příslušníci umisťováni na hromadné ubikace v těch nejprimitivnějších podmínkách. Zpočátku zůstávaly rodiny pohromadě, záhy však došlo k jejich rozdělení a oddělenému ubytování mužů, žen a dětí. To ještě stupňovalo psychický tlak na vězněné. Jen za první měsíc bylo do Terezína deportováno 7 350 Židů z protektorátu. Transporty přijížděly na nádraží v Bohušovicích nad Ohří, vzdálených asi 2,5 kilometru od Terezína. Odtud pokračovaly pěšky. Mnozí ze starých a nemocných vězňů cestu nepřežili.
Pánem nad životem a smrtí vězňů byla táborová komandantura SS v čele s táborovým velitelem. V této funkci se postupně vystřídali dr. Siegfried Seidl, Anton Burger a Karl Rahm - všichni v hodnosti SS-Obersturmführer. Komandantura podléhala pražské Ústředně pro židovské vystěhovalectví. Ta byla v srpnu roku 1942 přejmenována na Ústřední úřad pro uspořádání židovské otázky v Čechách a na Moravě. Tento název lépe, třebaže pokrytecky vystihoval funkci tohoto řídícího centra pro "konečné řešení židovské otázky" v protektorátu. Příslušníci komandantury týrali vězně nepřímo prostřednictvím celého systému příkazů a zákazů, do detailů znepříjemňujících život vězňů, ale i přímo, zejména v pověstných bunkrech pod táborovou komandanturou, kde své oběti vyslýchali a mučili. V ghettu se také v lednu a únoru 1942 konaly dvě hromadné popravy. Oběšeni tehdy byli vězni, kteří se dopustili nicotných přestupků jako bylo nedovolené odeslání zprávy z ghetta či nepozdravení příslušníka SS. Ve snaze udržet klid v táboře a nevyprovokovat vzpouru vězněných postupovala komandantura později jinak. Potrestaní vězni byli odesíláni do nedaleké policejní věznice pražského gestapa v terezínské Malé pevnosti. Tam bylo zacházení s židovskými vězni tak kruté, že se pro ně fakticky rovnala vyhlazovacímu táboru. Jinou cestou likvidace pak bylo zařazování vězňů do transportů na Východ s tzv. Weisungem (zvláštním nařízením), což většinou znamenalo pokyn k popravě dotyčného vězně okamžité poté, co transport dorazil na místo určení.
Pověstné bunkry pod táborovou komandanturou
Podobně jako v jiných ghettech a koncentračních táborech byla v Terezíně vytvořena tzv. židovská samospráva. Jak vedení této samosprávy, tak její administrativa však musely plnit příkazy SS a měly jen minimální možnosti poněkud ulehčit osud vězněných. V čele samosprávy stál židovský starší (Judenältester) se svým zástupcem, poradním orgánem byla rada starších (Ältestenrat). Administrativa byla členěna na sekretariát a pět hlavních oddělení. Později se počet oddělení zvýšil na devět. Ve funkci židovského staršího působili postupně Jakob Edelstein, dr. Paul Eppstein a dr. Benjamin Murmelstein.

Smrt a pohřbívání

Již při založení terezínského ghetta stanovili nacisté jako jednu z jeho základních funkcí decimaci vězněných Židů. I když metody k tomu směřující se v mnohém lišily od těch, které byly využívány ve vyhlazovacích táborech, zahynulo v ghettu v důsledku fyzických a psychických útrap, či nemocí celkem 33 430 osob. Znamenalo to téměř 1/4 ze všch vězňů, kteří jím prošli, přičemž do tohoto čísla nejsou zahrnuty oběti z tzv. evakuačních transportů, které do Terezína přicházely mezi 20. dubnem a 6. květnem 1945.
Po přeměně celého města v koncentrační tábor vznikla v části terezínských pevnostních kasemat ústřední márnice, kam byli mrtví sváženi a připravováni k pohřbení. Ve vedlejších částech kasemat vznikly dvě tzv. obřadní místnosti, kde se konala prostá shromáždění na rozloučení se zesnulými. Šlo o hromadné obřady, v dobách nejvyšší úmrtnosti konané i několikrát denně. Účastnili se jich rodinní příslušníci, příbuzní a známí zesnulých, kteří se zde směli pomodlit a vzdát poslední poctu. Jedna z místností byla vyhrazena pro obřady v židovském ritu, druhá pak pro obřady křesťanské, neboť do Terezína bylo deportováno i mnoho křesťanů, kteří byli považováni za Židy podle klasifikace norimberských zákonů.
Na hřbitově umístěném mimo město se nejprve pohřbívalo do jednotlivých, později do masových hrobů. Stoupající úmrtnost si však vynutila urychlení výstavby krematoria, jež zahájilo plný provoz od října 1942. Urny s popelem byly ukládány do vězňům nepřístupného kolumbária, zřízeného v další části pevnostních kasemat naproti ústřední márnici. S blížícím se koncem války se však nacisté snažili likvidovat stopy svých zločinů. Popel mnoha tisíců obětí proto musel zmizet - zčásti byl vysypán do řeky Ohře nedaleko ghetta, zčásti zakopán do jámy v blízkosti koncentračního tábora v nedalekých Litoměřicích.
Otto Ungar - Pohřeb
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 lol lol | 24. listopadu 2006 v 11:20 | Reagovat

jj

2 míííša míííša | 11. prosince 2006 v 20:35 | Reagovat

randall

3 hgfg hgfg | 16. prosince 2006 v 13:01 | Reagovat

jojojojo

4 lucka lucka | 11. května 2007 v 18:24 | Reagovat

tak tohle  je hustý nechtěla bych to zažít ale jinak hezký povídání

5 Michal Michal | 16. května 2007 v 10:40 | Reagovat

Je to hrozivé...Ale dalších x věcí se už nikdo nedoví..

6 ivana ivana | 23. května 2007 v 9:15 | Reagovat

mno fakt hukot.....................sem ráda že sem v tý době nežila

7 XXX XXX | 12. června 2007 v 18:33 | Reagovat

lituju ty lidi, co to zazili. Muselo to byt fakt moc osklive...

8 vasek vasek | 13. června 2007 v 13:55 | Reagovat

nechtel bych tam byt mneli tam zavrit adofa Hit to by neprezil

9 Mirek Mirek | 22. června 2007 v 8:34 | Reagovat

Co takhle uvést adresu webu od kud jsi to ukradl (a) ?

10 ....... ....... | 12. srpna 2007 v 13:50 | Reagovat

Nedávno sme se po cestě na dovolenku stavili v Terezínském ghettu, a bylo to hrozně hnusný....při průchodu tim městem, a při prohlídce těch expozic mě mrazilo v zádech....... Ty lidi,který tam byly uvězněný byly hrozný chudáci.......Bych to nechtěla zažít, a doufam,že se takový svině jako Hitler a ty,co mu pomáhaly už nikdy nenarodí...........

11 nazi88 nazi88 | 19. srpna 2007 v 20:43 | Reagovat

bohužel se stalo..... :-)

nová generace nastupuje!!!

12 ondra ondra | 21. srpna 2007 v 17:56 | Reagovat

hitler bil kurva ja bi sem ho tam dal abi si to vyskousel

13 Štefan Štefan | E-mail | 2. září 2007 v 18:33 | Reagovat

Chtěl bych se tam podívat a to bydlím kousek odtamtud.

14 Luciaš Luciaš | 18. září 2007 v 12:16 | Reagovat

Já sem byla v Terezíně i v Osvětimi a řeknu vám, sice jako tak zážitek, ale na druhou stanu děs...Když víte, co se tam všechno odehrálo, nejradši byste utekli..

15 Fleshman18 Fleshman18 | 11. října 2007 v 21:26 | Reagovat

for Ondra: Ondro tobě asi pravopis nic neříká viď?

16 .:[CSS]:.tutududu.:[CZE]:. .:[CSS]:.tutududu.:[CZE]:. | 10. ledna 2008 v 21:25 | Reagovat

tak dik no hledel jsem referát do dejepisu ale moc mi to nepomohlo ale bylo to fajn počtení

17 Adam jůva Adam jůva | 24. ledna 2008 v 19:38 | Reagovat

Ti kdo to navrhovali byli fakt mahři!

18 fosfor fosfor | 26. ledna 2008 v 14:37 | Reagovat

romi do f rasa sú plodná rasa

19 Höss Höss | 28. března 2008 v 11:46 | Reagovat

cikány vyhunit

20 Höss Höss | 28. března 2008 v 11:47 | Reagovat

one more chance:vyhubit..........................................vyhubit a vyhubit

21 nn nn | 1. dubna 2008 v 11:22 | Reagovat

a co fotky tech lidi??? jinak dobry

22 marcel marcel | 17. dubna 2008 v 15:57 | Reagovat

ja se oválku hodně zajímam vim jaký  to byly svině hlavně SS ale když jssem byl v trezíně tak se mi zvedal žaludek

23 AbiHorner AbiHorner | 5. června 2008 v 19:32 | Reagovat

Já tam byla a VŮBEC mi to nepřipadalo hrozný. Naopak..bylo to tam hezký a některý lidi bych tam nejradši poslala hned >__>

24 bloeee bloeee | 17. června 2008 v 20:26 | Reagovat

tak to nejses clovek pico HITLERE  tak tam bez ty kdyz delas velkou frajerku co????? aby te umucili k smrti a pak hodily tvoje telo na hromadu s ostatnoma telama...... svineeee

25 fosfor fosfor | 1. července 2008 v 18:18 | Reagovat

hoss ja som ta pos...kokot vihulený zdravím ta tvoj nesmrtelný duch rom ma nezničíš ja som tvoje svedomie

26 fosfor fosfor | 17. srpna 2008 v 20:33 | Reagovat

V TEREZÍNE SOM JEBAL NA DREZÍNE

27 A.dusHka A.dusHka | Web | 26. září 2008 v 12:09 | Reagovat

Semdím ve skole a nudim se kliknu na zajimavej clánek a je po nude heled jako jinak je to mazec docela dost me ten clanek zaujal i kdyz je to stahly z netu ae co chvalim te :) Jo a nechtela bych to zažííít tak pa paaa xD

28 dsgsd dsgsd | 14. listopadu 2008 v 17:35 | Reagovat

Terezín "není" tak hrozné místo. To teprve Osvětim..tam se člověku podlamují kolena, chodíte po místech, kudy prošly sta tisíce lidí, schodiště prošlapané, zničené. Tábor, jen siluety komínů a vzadu zbytky pecí... 400 lidí během půlhodiny v jedné plynové komoře, po té několik minut čištění a dalších 400 lidí bylo připraveno..."..nebojte se, svlékněte se, umyjete se"..tenkrát říkali členové sundercomando..když pobízeli lidi do plyn. komor, a za půl hodiny už je mrtvé tahaly k pecím.

Lidi ať už vás sere kdokoliv, tohleto mu nikdy nepřejte. Jen kvuli tomu, že mluví jinak, mají jiné zvyky, mají jinou barvu pleti, neznamená že jich 6 milionů naženu do plyn. komor s tím, že prokazuju službu světu !! Nikdy to nedopusťte, pokud si myslíte že sem debil..zajeďte si tam..projděte se tam..

29 ooooooooooooooouuuuuuuuuuuuuuuuu ooooooooooooooouuuuuuuuuuuuuuuuu | Web | 7. ledna 2009 v 16:31 | Reagovat

nechtela bych to zazit juknete na muj web pls

30 anonym anonym | 20. ledna 2009 v 18:03 | Reagovat

je to strasny kdyz si to ctu tak mi beha mraz po zadech...nechapu hitlera byl to arogantni kreten kterej nic nedokazal...

31 strony strony | 18. dubna 2009 v 8:48 | Reagovat

moc ošklivá doba zažít bych jí opravdu nechtěl

32 DenisQa DenisQa | 4. června 2009 v 18:59 | Reagovat

Taky bych nechtěla být v té době..!!!Muselo to být pro ně ponižující..!=( Já sem tam byla a je to tam fakt hrozný..!
=(

33 Mayfly Mayfly | Web | 5. června 2009 v 16:44 | Reagovat

jak se tu nekdo ptal odkud to ukradla.. tak cast je z http://www.holocaust.cz/cz2/history/jew/czech/terezin/terezin

34 Míša Míša | 7. června 2009 v 21:42 | Reagovat

takový komentáře jako -že to tam neni tak hrozny, nahodou docela hezky- mě opravdu zaráží a nechápu, jakej ignorant tohle muze napsat xD

35 Jackob Jackob | E-mail | 8. července 2009 v 11:15 | Reagovat

Je tom tam příšerný já tam byl a dokonce sem někde našel že TEREZÍN chtěli skopčáci zvětšit a postavit tam pece.Ale to už nestihli.Z východu se blížili sověti a ze západu spojenci.

36 Jackob Jackob | E-mail | 8. července 2009 v 11:17 | Reagovat

Ale je fakt že OSVĚTIM byl 5krát horší než TEREZÍN.

37 kajbl kajbl | 28. srpna 2009 v 18:10 | Reagovat

no v terezíně je to taky strašný ale v auschvitz je to šílený přímo....

38 Danik :) Danik :) | 19. května 2011 v 11:08 | Reagovat

Hele máš to fakt supér, moc mi to pomohlo! :)

39 Terezinskapuda.cz Terezinskapuda.cz | Web | 8. července 2015 v 22:48 | Reagovat

Dobrý večer,

   Omlouvám se za spam. Chtěl bych touto cestou poukázat na novou expozici terezínská půda která ukazuje nástěnné malby a předměty z doby bývalého terezínského ghetta.

     Děkuji K

http://terezinskapuda.cz/

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.